Kontakt

Der er ingen kontortid eller mulighed for personligt fremmøde. Fondens aktiviteter administreres i et antal årlige bestyrelsesmøder.

Uopfordret ansøgning om økonomisk bidrag fra fonden sker ved at indsende ansøgning til email   legat@svartzengrenfonden.dk

Andre henvendelser skal ske via    post@svartzengrenfonden.dk