Stiftere

Steen og Linda Svartzengren har grundlagt Svartzengren Fonden med det formål at yde økonomisk støtte til unge og voksne med problemer relateret til misbrug af alkohol. Desuden doneres en andel af årets overskud til en anerkendt børnefond.

Stifterne har personligt erfaret, at den rette hjælp til alkoholikeren, der stadig lider, men er parat til at modtage hjælp, kan redde menneskeliv. Desværre er hjælp i form af privat døgnbehandling ofte udenfor de misbrugsramte familiers økonomiske formåen. Her kan fonden et par gange årligt træde til med et tilskud efter individuel ansøgning og vurdering af den misbrugsramte og dennes pårørende og situation i øvrigt.

Fondens formue stammer hovedsageligt fra virksomhed som stifterne ejer eller stadig har indflydelse på. Desuden frivillige bidrag fra danske erhvervsvirksomheder og private med sympati for sagen. Fondens formue forventes i 2018 at udgøre 1 mio. kr. stigende til 5 mio. kr. i 2020 ved gaver og donationer fra stifterne og andre.

Svartzengren Fonden er uafhængig af offentlig støtte og vælger samarbejdspartnere, eksempelvis institutioner for alkoholbehandling, efter en løbende kompetancevurdering foretaget i fondens bestyrelse. Fondens bestyrelse konstitueres i 2017 og vil omfatte medicinsk, alkologisk, psykologisk og terapeutisk faglig viden.

Svartzengren Fondens logo indeholder en molekylemodel af ethanol (alkohol) som symbol på den uhelbredelige, fremadskridende og dødbringende sygdom.

Fondens virke omfatter også nøje udvalgt sponsorater og socioøkonomisk støtte til børn og unge, således også nødhjælpsarbejde i samarbejde med økonomisk transparente organisationer.