VETOH

VETOH er en støttegruppe for medafhængige.

HVAD ER MEDAFHÆNGIGHED?

To definerende citater om medafhængighed fra misbrugskonsulent Anne-Marie Aggerholm:

“En medafhængig er et menneske, som har tilladt et andet menneskes adfærd at påvirke sig, og som er besat af behovet for at kontrollere dette andet menneskes adfærd”

“Medafhængighed er en forstyrrelse karakteriseret ved identitetstab. En medafhængig er ude af kontakt med sine egne følelser, behov og lidenskaber”

HVORFOR HEDDER GRUPPEN VETOH?

Som inspiration fra ETOH gruppen som er for den ædru alkoholiker, vil vi med navnet VETOH nedlægge “forbud’ / veto mod ethanol molekylet!

Ætanol eller ethanol, er en organisk forbindelse med sumformlen CH₃CH₂OH som forkortes EtOH.

HVORFOR EN TRANE SOM SYMBOL FOR GRUPPEN?

Når man lever med en aktiv alkoholiker er man på overarbejde i et forsøg på dels at holde sammen på familien, men også med at lede efter beviser på drikkeriet i et desperat forsøg på at kontrollere den aktive alkoholiker.

Som tranen lever man som medafhængig livet i et psykisk beredskab hvor alle antenner er ude og på vagt.

Det siges om tranen, at den er så vagtsom, at den kun tillader sig at hvile sig på ét ben, mens den bærer en sten i den hævede klo på det andet ben. Skulle den falde i søvn, ville den tabe stenen og hermed blive vækket.

FORMÅLET MED VETOH GRUPPEN

At støtte og styrke hinanden i en empatisk og fortrolig ånd, hvor alt er tilladt at dele.

EMNER DER BEHANDLES PÅ MØDERNE

 • At miste sig selv
 • Skyldfølelse
 • Tab af identitet
 • Angst
 • Vrede
 • Magtesløshed
 • Vejen til et nyt liv med nye klart definerede grænser
 • At finde sig selv
 • Parforhold/ægteskabeligt samspil med nye værdier og grænser

MØDEFORM & OMGANGSREGLER

 • Vi mødes hver anden uge i Vedbæk, af 1 times varighed
 • Der serveres kaffe & hjemmebag ved hvert møde
 • Vi bruger ikke tiden på at læse regler eller vedtægter op
 • Mødet afholdes i en god og respektfuld tone
 • Vi minder hinanden om vores fortrolige rum
 • Vi må ikke afbryde hinanden og der er ikke en følelse eller oplevelse som er mere rigtig eller forkert end andres
 • Behov og brug for støtte kan varierer fra gang til gang
 • Eksklusion af gruppen sker hvis der ikke er en respektfuld tilgang til medlemmerne af gruppen eller offentliggørelse af delte informationer

PROCES FOR NYE MEDLEMMER AF VETOH

 • Ansøgning til Linda Svartzengren pr mail: post@svartzengrenfonden.dk
 • Velkomstmail
 • Præsentation
 • Links og tips om medafhængighed
 • Kronik om medafhængighed
 • Samtale med Linda inden første møde