I erkendelsens grænseland.

2010 formulerede Steen Svartzengren visionen om at skabe en fond til forskning og velgørenhed. Formuen skulle fremskaffes ved overdragelse af intellektuelle rettigheder.

2012-2015 er Linda og Steen Svartzengren bosat i Schweiz, hvor Steen udvikler en række algoritmer og tester internet og pc-baserede prototyper.

2015 udvides formål og formulering af den kommende fonds forskningsmæssige indsats til at omfatte undersøgelse af mulighed for etablering af et institut for forskning i algoritmer til dynamisk analyse og prognosticering af store mængder data fra finansielle markeder. Algoritmerne skulle realiseres som proprietær software til digitale computere. Samme år påbegyndes arbejdet med udvælgelse af en ejendom, egnet til formålsindsatsen.

2016 oplever verden en intensivering i den globale forskning i computere, som kan drage fordel af kvantemekaniske fænomener som grundlæggende funktionalitet; såkaldte kvantecomputere. Der sker afgørende teknologiske gennembrud og den operative kvantecomputer er en realitet. Steen forudser en konvergens mellem digital- og kvantemekanisk datalogisk implementering, og efteruddannes ved MIT (Massachusetts Institute of Technology) i den nye fintech bølge.

2017 registreres Den selvejende institution Steen og Linda Svartzengren Fonden. Institutionen er samme år aktiv i nødhjælp til børn gennem donation til Terre des Hommes Danmark.

2018 vælges Linda Svartzengren af generalforsamlingen til ny landsformand og formand for bestyrelsen i Terre des Hommes Danmark.

2020 udvides fondens formål til at kunne rumme en undersøgelse af potentialet i algoritmer til kvantecomputere. Samtidig påbegyndes et forprojekt til opførelse af en domicilbygning.

Steen og Linda Svartzengren er forvaltere af familiefonden.