Genealogi

Slægtsforskning. Fra Nordrhein-Westfalen til Kolding – fra Swarte til Svartzengren

Alrad de Schwarze (1280-1362) grundlægger i 1348 Riddergodset Braunenbruch til forsvar af Detmold, Nordrhein-Westfalen med tilladelse fra storfyrsten Otto von Lippe.

Godset er i familiens eje gennem 400 år. Middelalderens fyrstendømmer og kejserrige bliver til Forbundsrepublikken Tyskland gennem hundreder af års krigshistorie. Schwarze navnet ændres allerede med Alrad’s sønner til det skarpere Swarte. Senere varianter Swartz, Svartz, von Svartz og Svartzen.

I sidste halvdel af det 17. århundrede er Swartz-familien migreret imod Danmark. Landadelsmanden Simon Klaus Swartz zu Braunenbruch er Amtmand over Koldinghus. I 1686 giver den danske konge (Christian V) Simon Klaus Swartz forpagtningen af Koldinghus ved Kgl. Resolution. Koldinghus som dansk kongeslot og en af Danmarks vigtigste militære fæstning i tiden, gør Simon Klaus Swartz til Koldings og amtets øverste myndighedsperson.