Velgørenhed

Målet for fondens formue er betydeligt ved udgangen af 2023.

Fonden konsolideres, men en væsentlig del af resultat ved formueforvaltning skal gives til velgørenhed og forskningslegater fra 2024.

Indtil 2024 kan fonden efter evne støtte udvalgte formål.